Trädfällning

Oavsett orsak, om du ska anlägga en ny trädgård, få bättre utsikt eller ta bort döda träd och behöver hjälp med trädfällning kan vi stå er till tjänst. Stora som små uppdrag.


Sektionsfällning

Ibland kan miljön runtomkring eller trädets storlek kräva att ”du monterar ned” trädet i delar.

Sektionsfällning är mycket skonsamt för omgivande miljön. Det kräver att man noga planerar fällningen och ett proffsigt utförande. Du kan tryggt anlita Underhuggaren för specialuppdrag.


Gallring

Träd som växer för nära varandra skapar problem med skadedjur och dålig sikt. Det blir sämre miljö om du inte gallrar. Vi erbjuder bedömning och avverkning för att få ett långsiktigt resultat i din skog eller på din tomt.


Avverkning

Avverka i tid för att undvika skador i din omgivning eller för att anlägga nya miljöer. Offentliga eller privata. Vi utför fullständig avverkning och förbereder markberedningen genom att forsla bort och rensa upp efter oss.


Stubbfräsning

Vi fräser ner dina oönskade stubbar under marknivå där de sedan förruttnar på ett naturligt sett. Du fyller enkelt själv igen hålet med matjord för att sedan tex återplantera en gräsmatta. 


Bortforsling

Självklart så tar vi hand om efterarbetet också. Du som kund bestämmer som du vill ha det utfört. Hel- eller del entreprenad.

Vi löser era trädproblem.