Trädfällning

Vi utför traditionellt skogsarbete, sektionsfällning och gallring.

.

Bortforsling

Självklart tar vi hand om efterarbetet också, om så önskas. Du som kund bestämmer vilket arbete du vill ha utfört. Hel- eller del entreprenad.

Stubbfräsning

Vi fräser även ner oönskade stubbar.